valmennukset

Sisäinen prosessi: Vapaudu sisäisistä haavoistasi, menetyksistä ja uupumuksesta, jotta voi elää vapaasti ja esteettömästi. Uudista persoonallisuuttasi eri tasoilla. hajotamme ensin rajoittavat osamme, jotka estävät muuttumisemme parempaan jonka jälkeen muutumme vapaiksi ja kokonaisiksi.

sydänkoherenssi Rakkauden laki - anteeksianto - anteeksipyyntö -rakkauden löytyminen - ymmärryksen löytyminen - myötätunto sydämen pyhä valotemppeli Värähtelytaajuuden muuttaminen- ajattelusi luo todellisuutesi. Valokeho syntyy jokaisesta korkeasta sanasta, jonka sanomme ääneen tai mielessämme itsellemme. Korkeat sanat ovat luomisen väline, jolla luotiin koko maailma. Ego-> sydämen ohjaus. Tahdo olla se joka olet Kasvu ihmisen mittaan Ensimmäinen askel: Pyhä seksuaalisuus Toinen askel: Minäkuva Kolmas askel: Yhdistyminen todelliseen itseen FEMINIINI JA MASKULIINIENERGIA SEKSUAALISUUS JA NAUTINTO, seksuaalienergia virtaa kehossasi mahdollisimman vapaasti KARMA/ ENTISET ELÄMÄT, JA NIIDEN HEIJASTUMINEN TÄHÄN ELÄMÄÄN ANTEEKSIANTO, ANTEEKSIPYYNTÖ EUDAIMONIA TANTRA KATKENNUT ELÄMÄNPUU KAKSOISLIEKKI VIHKIMYKSET IHMISEN TASOT 12 SÄDETTÄ 12 AISTIA Fyysiset, eetteriset ja astraaliset, mentaaliset, buddhiset aistit

12 kuukauden
Valmennusohjelma

Rohkeus ja oman autenttisen itsensä toteuttaminen

autenttisen itsensä toteuttamiseen. Toteuta itseäsi ja omat unelmat – älä toisten unelmia!

Millainen työ olisi merkityksellistä? Mikä olisi tavoittelemisen arvoista? 

Merkitykselliseksi koetusta työstä hyötyvät sekä työntekijä, että työnantaja. Kun ihminen ei ole ”vain töissä täällä” vaan kokee työnsä merkitykselliseksi, hän sitoutuneempi ja motivoituneempi työntekijä, joka pääsee myös parempiin tuloksiin.

Palautuminen & fyysiset tarpeet

Suojele palautumista TAPAKEHÄ -ärsyke- käyttäytyminen- palkkio- Polku uupumukseen TAPOJEN UUDELLEEN OHJELMOINTI Kehomme luonnollinen rytmi SELVITÄ MITÄ MUUTAT JA MIKSI MUUTAT ENERGIATASOT Vaali hyvää ja laadukasta unta- glymfaattinen järjestelmä Nesteytys vaikuttaa energiatasoomme merkittävästi Aktiivinen ja toimintakykyinen keho- kineettiset ketjut/ meridiaanit Lihasten aktiivinen käyttö on tärkeässä roolissa erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa/aineenvaihdunta Kehoon tutustuminen toimii porttina muiden olemisen tasojen oivaltamiselle. Kun kehotietoisuus syventyy ja kehon sisäistä tilaa ja tapahtumia alkaa havainnoida, aukeaa mahdollisuus ymmärtää tunteiden, tekemisien, eri tilanteiden ja elämäntapahtumien vaikutus kehoon ja omaan itseen. Useimmat meistä eivät ole kehossaan. Meille on opittu taipumus vetäytyä pois kokemisesta, aistimisesta ja tuntemisesta. Olemme oppineet välttämään kipua, mutta tämä saa meidät välttämään myös nautintoa ja ihmisenä olemista. Jouduttuasi ensi kohtaamaan sen mitä et halua, ymmärrät paremmin sen mitä haluat. Henkinen bioenergia on vhintään 2 metriä terveellä ihmisellä Prana bioenergia, terveen ihmisen bioenergia kenttä vähintään 4 metriä.

turvallisuus, stressi

Elämän laatu on suorassa suhteessa koettuun stressin. Kumuloituvan stressin haitalliset terveydelliset seuraukset Homeostaasi, koherenssi SUOJAUS- JA KASVUMEKANISMIT STRESSIN ERI MUODOT STRESSIN ANATOMIA MIELEN OHJELMOINNIT JA PIKAKAISTAT KEHOTIETOISUUS VAGUSHERMO AUTONOMINEN HERMOSTO Stressireaktiot ovat aikoinaan olleet erittäin tärkeitä ihmisen selviytymisen kannalta, ja tästä syystä ne toimivat molekyylitasolla eli automaationa ärsykkeiden mukaan TIETOINEN MIELI AJATUKSET- VÄRÄHTELYTAAJUUS- AIVOAALLOT. yhdenmukaista ajatuksesi ja tunteesi Hengityksen rentouttaminen on yksi merkittävimpiä keinoja joilla voi itse vaikuttaa terveyteensä. Hengitys- lymfaverenkierto, kehon immuunipuolustuksesta vastaava nestejärjestelmä. Riippuvainen kehon liikkeistä- kehon asennosta sekä lihasten aktivaation ja rentoutumisen aiheuttamasta paineenvaihtelusta, etenkin pallean liike avustaa lymfaverenkiertoa. Hengitys, kehon aineenvaihdunta ja stressi ovat läheisessä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Stressin ja ahdistuksen kaltaiset tunteet ilmenevät henkisen voinnin lisäksi myös fyysisessä olotilassa. Pallea on yksi ensimmäisistä tunteisiin reagoivista lihaksista

yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, rakkaus, ryhmään kuuluminen)

KEHO- MIELITILAN SÄÄTÄMINEN Tilannetietoisuus • Tavoitteet ja rajat • Oman keho-mieli -tilan säätäminen • Tunnetilojen ymmärtäminen • Luottamuksen rakentaminen • Vaikuttaminen • Tilanteen jälkikäsittely KÄYNNISTYY JO ENNEN KOHTAAMISTA • Konteksti • Kohtaamisen asetelma • Oma energia • Toisen energia • Tila ja ympäristö • Luontainen neuvottelutyyli sanaton viestintä Konflikteista 99 prosenttia syntyy väärästä kuvasta kohdatessamme toisen ihmisen. Loppu on tahallista tai karmallista. Voimme vaikuttaa 99 prosenttiin opettelemalla ymmärtämään enemmän itseämme ja toisiamme

arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioituksen saaminen muilta

RAJOJEN ASETTAMINEN PERSOONALLISUUSTYYPIT, ENNEAGRAMMI yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä- jokaisella on oma tapansa ajatella, tuntea ja toimia- olla onnellinen. Tutustumalla omaan tyyppiin huomaa omat rajoittavat uskomuksensa ja vapautuu luottamaan omiin vahvuuksiinsa ja mahdollisuuksiinsa. Aidon ja todellisen myönteisyyden voi saavuttaa vain tunnistamalla ja hyväksymällä kipunsa ja pelkonsa. Kun ei ole enää tarvetta pelätä pelkoansa, on vapaa olemaan onnellinen. Jokaisella ihmisellä on oma rakkaudettomuuden kolonsa, sydänhaavansa, josta tulevaa kipua me yritämme juosta pakoon. Hylätyksi tulemisen pelko on kirjoitettu geeneihimme jo historian hämärissä. Tuo inhimillinen peruspelkomme on siis jotain todella syvää ja alkukantaista meissä kaikissa. jos emme tiedosta sitä se ohjaa elämäämme ja saa meidät pakenemaan.,samalla se estää onnellisuutemme. Peruspelkoamme väistääksemme meillä on sisäämme muotoutuneita toimintaamme ohjaavia alitajuisia uskomuksia ja tarpeita, joita noudattamalla yritämme selviytyä elämässä. Alitajuiset perustarpeet ohjaavat sinua väärään suuntaan, sillä selviytymismenetelmät eivät ole tapoja onnellistua. Emme voi ratkaista ongelmia samanlaisella ajattelulla ( värähtelytaajuudella) kuin ne ovat syntyneet. Perustarpeemme koittavat vakuuttaa meille että onnellisuutemme on jossain itsemme ulkopuolella. Aito onnellisuus löytyy purkamalla sisäisiä onnellisuuden rajoitteitamme. Tunnistamalla perustarpeesi ja tiedostamalla toimintaasi ohjaavia uskomuksia- voit vapautua niistä. Ymmärtämällä persoonallisuustyyppisi rajoittavat toimintamallit voit avata oven omaan onnellisuuteesi.

itsensä toteuttaminen omien kykyjen saaminen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa

Ammatillinen osaaminen- mitä jos tämäkään ei tunnu täyttymykseltä? Täyttymyksen tunne? Miten tehdä töitä kun intohimo on lopahtanut? Onko mitään, mistä olisit ollenkaan kiinnostunut? Työstressi ja työuupumus ON TURVALLISTA PÄÄSTÄÄ IRTI: Liiallinen työkuorma •Ristiriitaiset ja epäselvät työn järjestelyt •Heikot vaikuttamisen mahdollisuudet •Muutoksen heikko hallinnointi ja siitä syntyvä epävarmuus •Epäselvä viestintä •Huono johtaminen •Työyhteisön huono henki •Kiusaaminen ja häirintä •Väkivalta ja sen uhka.

itsensä ylittäminen

Kukoistaaksemme meidän ei pelkästään pidä hankkiutua eroon stressitekijöistä vaan myös aktiivisesti hakeutua kohti iloista, rakastavaa ja tyydyttävää elämää, joka ruokkii kasvuprosesseja. Uteliaisuus on luovan elämän tie ja totuus. TIEDOSTAMATON MIELI- alitajunta ENERGEETTISET HÄIRIÖT henkisen kasvun esteenä IHMISEN RAKENNE- on paljon enemmän mitä biologian kirjat kertovat CHAKRAT PRAANA BUDDHINEN KANAVA ALEMPI MINÄ YLEMPI MINÄ PYHÄ GEOMETRIA Astu rohkeasti kohti tavoitteita ja päämääriä, joissa haluat kukoistaa. Kanna vastuu omista tunteistasi ja tarpeistasi