fbpx

Tiedostamattomasta tietoiseksi...

Loppu loputtomalle pinnistelylle ja ponnistelulle...

Vakavampi uupumustila kehittyy kolmen vaiheen kautta:

1) Hälytystilasta

Ensimmäisessä vaiheessa eli hälytystilassa keho ja mieli alkavat tuottaa stressireaktioita.

Aikaiset varoitusmerkit kertovat siitä, että ihminen on tilanteessa ja tilassa, joka vie akuutisti ihmiseltä resursseja ja joka vaatii välitöntä muutosta. Mitä nopeammin stressireaktioihin vastataan, sitä nopeammin ja helpommin akuutti stressitila väistyy ja saavutetaan tasapainoinen
eli koherenssi keho-mielitila.


2) Selviytymistilasta (Survival-mode)

Jos esiintyviin oireisiin ei vastata, siirrytään ketjussa toiseen kohtaan eli selviytymisvaiheeseen, jossa elimistö käyttää kaikkia resurssejaan selvitäkseen ja sopeutuakseen.


3) Uupumistilasta (Burn-Out)


Mikäli  stressitila  jatkuu  niin  pitkään,  että  resurssit  ja  kehon  voimavarat  ehtyvät,  päädytään stressin  kolmanteen  vaiheeseen  eli  uupumistilaan.


 Uupumukselle  tyypillisiä  tunteita  ovat mm.  kyynisyys,  väsymys,  ärtymys  ja  merkityksettömyyden  tunteet. Tästä  vaiheesta  palautuminen voi kestää pitkään ja se voi pitkittyessään laukaista monia piileviä sairauksia

Omien stressitilojen tunnistaminen on äärettömän tärkeää, jotta niihin voi vaikuttaa ajoissa. Kun opit reagoimaan stressin aikaisiin varoitusmerkkeihin heti hälytysvaiheessa, pystyt ylläpitämään kokonaisvaltaista hyvinvointiasi.

Saattaa olla, ettei sinun koskaan elämäsi aikana tarvitse kokea vakavampaa kroonista uupumusjaksoa.


Copyright - Puhtaampi elämä