hapetusstressi

Mitä naulalle tapahtuu sen ruostuessa?

Korroosio on eri tekijöistä johtuvaa hiljalleen tapahtuvaa ruostumista.

Hapetusstressi tai toiselta nimeltä oksidatiivinen stressi tarkoittaa samaa asiaa, mutta tämä hapettuminen tapahtuu kehossamme.

Oksidatiivinen tila tarkoittaa elimistön muutoksen tilaa, jossa vapaiden radikaalien määrä on on epätasapainossa kehon tulheudusta hidastaviin antioksidantteihin verrattuna. Kyseessä on epätasapainoinen elimistön tila, jossa joka vaikuttaa solujen toimintaan. 

 

syitä oksidatiiviselle stressille

1. Ulkoisia syitä

ilmansaasteet, ympäristömyrkyt, raskasmetallit, kuuma, kylmä, auringon UV- säteily sekä monet muut säteilyn lajit.

 

 

2. sisäisiä syitä

Kumuloitunut stressi, liian raskas liikunta- suhteutettuna sen hetkiseen voimavaroihin, krooniset sairaudet, elimistön hiljainen tulehdus- joka johtuu pääasiassa virheellisestö ruokavaliosta.

vaikutus terveyteen

Oksidatiivinen stressi vaikuttaa negatiivisesti moneen asiaan terveydessämme.Kehon hiljaisen tulehduksen lisäksi se on tärkeä taustatekijä monien rappeutumissairauksien synnyssä.

Mikäli mitokondriot eli solujemme hengityskeskukset vahingoittuvat ja tuhoutuvat, solujemme kyky tuottaa energiaa ja toimia normaalisti heikkenee, ja väsymme.

Solumme eivät voi toimia normaalisti, mikäli solukalvomme eivät ole kunnossa.

 

Oksidatiivisen stressin ehkäiseminen ja kemikaaliyliherkkyys

Oksidatiivista stessiä eli runsasta happiradikaalien syntyä voidaan ehkäistä stressinhallinnalla, riittävällä levolla sekä palautumisella. Sen hetkiseen voimavaroihin oikein mitoitetulla fyysisellä aktiviteetilla sekä pyrkimällä hoitamaan sairauksia ja elimistön epätasapainotiloja kokonaisvaltaisesti.

Haluan erityisesti kiinnittää huomiota myös kemikaaliyliherkkyyteen. Osa meistä reagoi todella voimakkaasti esimerkiksi hajusteille, tai muille kemikaaleille.

Itsellä puhkesi homealtistumisen myötä myös kemikaaliyliherkkyys. Vaikka jotkut lääkkeet voivat lieventää oireilua, toistaiseksi yliherkkyyttä ei voi parantaa lääkkeillä. Tehokkain keino vähentää näiden oireiden voimakkuutta onkin oireilua aiheuttavien asioiden välttäminen.

Yliherän kannattaa mahdollisuuksien mukaan pyrkiä käyttämään hajustamattomia, sekä mahdollisimman luonnonmukaisia tuotteita.

Halusin kerätä parhaaksi kokemani tuotteet tälle sivustolle, ja toivon että löydät sieltä sinulle hyviä vaihtoehtoja. 

Kyse on kokonaisuudesta, ja voit jo tänään ottaa ensimmäisen askeleesi kohti Puhtaampaa elämää!

 

puhtaampi keho- luonnollisesti!

Our
Publications