haluan hallita stressiäni


Mitä stressi on? Mistä se syntyy, miten se meissä vaikuttaa?Miten voimme vaikuttaa haitallisen stressin seurauksiin.

Stressin hallinnassa on kysymys tiedon ja käytännön yhdistämisestä.

 

Stressi sisältyy meidän jokapäiväiseen elämäämme.

Itseasiassa stressi on niin lähellä, että emme edes tunnista tämän läsnäoloa. Ja vaikka me kuinka tiedämme että stressi, joka vain jatkuu ja jatkuu, vie terveytemme lisäksi pahimmillaan henkemme- liian harvoin me kuitenkaan teemme asialle mitään, emme  ennen kuin eteemme tulee tilanne joka romahduttaa meidät niin henkisesti kuin fyysisesti.

Tämän romahduksen jälkeen tilanne kuitenkin liian usein jatkuu jonkin ajan kuluttua ennallaan tai me haemme pilleripurkista jotain joka hetkellisesti helpottaa oloamme. ja jäämme odottamaan seuraavaa romahdusta, mikäli emme tee asialle jotakin…

Miksi emme siis tee asialle jotain?

Me tiedämme paljon sairauksista sekä niiden hoitamisesta, mutta mitä tiedämme terveydestä?

 

 

Stressinhallinnan maaginen kaava

Lataa tästä maksuttomasti Maaginen stressinhallinnan kaava

KUMULATIIVINEN STRESSI

Ihminen haluaa kaikessa toiminnassaan säilyttää tasapainon, niin fyysisen kuin henkisen. Tätä tasapainon tilaa kutsutaan lääketieteessä termillä homeostaasi, samaa tilaa voidaan kutsua myös termeillä sydänkoherenssi tai sydäntietoisuus.

Tarkastellessa tilannetta terveyden kannalta, elimistön terveys riippuu hyvin pitkälti siitä miten tämä tasapainoittava sekä korjaava järjestelmä toimii. Järjestelmän tarkoituksena on palauttaa keho ennalleen sekä tasapainottaa elimistön järkyttänyttä toimintaa.

VAATIMUSTEN SUHDE RESURSSEIHIN

Akuutit stressireaktiot ( tilanteet jotka käynnistävät sinussa tämän evoluutiomme meille luovan Taistele ja pakene- reaktion) ilman purkamista ja palautumista takaisin lähtötilanteeseen, synnyttävät kerääntyvää eli kumulatiivista stressiä.

Terveyden sekä stressin yksi keskeinen tekijä liittyy siihen, jäävätkö ne homeostaasin eli biologisen korjausjärjestelmän hoidettavaksi.

Mikäli vaatimukset ovat liian suuret suhteessa yksilön resursseihin, kehon palautumismekanismi ei pääse käynnistymään ja kuomitustila alkaa näin ollen kasvamaan.

Hiljaa ja tasaisesti kasvava kuormitustila on kumuloituvan stressin yleinen ilmenemismuoto. Tässä kohden mieli ei tottumuksen ohjaamana saa tätä taistele ja pakene viestiä, vaan jatkat ponnisteluita yli palautumisen rajojen.

 

ITSENSÄ JOHTAMINEN

Kumuloituvan stressin johdosta kaikkiin tärkeisiin itsensä johtamisen elementteihin tulee pitkäaikaisen stressin seurauksena yleisesti negatiivisia muutoksia.

– tahdonvoima vähenee

– impulssikontrolli huononee

-olemme taipuvaisia äkillisiin mielihyvän houkutuksiin

– yleinen energiataso laskee

 

Stressin kumuloituessa, kehon kortisolitaso pysyy korkealla myös haastavan tai uhkaavan tilanteen jälkeen. Tämä vaikuttaa muun muassa:

– negatiivisesti muistin tai uuden oppimisen kannalta tärkeiden aivoaluiden toiminnalle

– sosiaalisten kontaktien väheneminen

– univaikeudet

– ahdistuksen kokeminen

– liikunnan puute

– epäterveelliset ruokailutottumukset

Reagoidessamme jatkuvaan stressiin kehossamme vapautuu kemikaaleja, jotka häiritsevät geenejämme ja se voi aiheuttaa sairastumisen.

 

Jos osaat kuunnella ja reagoida kehosi viesteihin, voit välttää tulevaisuuden uupumistilanteet.

 
Kumman valitset?