Hyvä elämä ja ihmiskunnan selviäminen vaativat tulevaisuudessa uudenlaista elämänasennetta.

Uudessa toimintaympäristössä
"Tulevaisuuden ihmisillä"
on ainakin seuraavia piirteitä:

Välittäminen

He välittävät muista ihmisistä ja haluavat auttaa heitä, kun siihen on tarve. Heidän välittämisensä on hellää, hienovaraista ja ei-moralisoivaa.

Läheisyyden kaipuu

He etsivät uudentyyppistä läheisyyttä ja yhteistä päämäärää. He pyrkivät uudenlaiseen kommunikointitapaan, jossa on verbaalista ja sanatonta sekä järki- ja tunneperäistä viestintää.

Kokonaisuuden kaipuu

He eivät halua elää ositetussa maailmassa: esim. ruumis vs. sielu, terveys vs. sairaus, järki vs. tunne, tiede vs. maa- laisjärki, yksilö vs. ryhmä, jne. He pyrkivät kokonaisvaltaiseen elämään, jossa järki, tunne, fyysinen energia, psyykkinen energia ja terveys ovat kaikki yhdistyneenä samaan kokemukseen.

Materiaalisten asioiden väheksyntä

He eivät välitä materiaalisista nautinnoista, palkinnoista tai statuksesta.

Tieteen ja teknologian epäily

He eivät luota ihmisiä ja luontoa hallitsemaan pyrkivään tieteeseen ja teknologiaan. He tukevat kuitenkin tiedettä ja teknologiaa silloin, kun ne parantavat ihmisten omaa itseymmärrystä ja elämänhallintakykyä.

Sisäinen auktoriteetti

He luottavat omaan kokemukseensa ja kokevat suurta epäluottamusta ulkopuolisia auktoriteetteja kohtaan. He tekevät itse omat moraaliset arvionsa.

Tulevaisuuden ihmiset
Valmennuksemme:

Henkilökohtainen kasvu ja kehitys

Parisuhde

Työyhteisö

Stressitasojen laskeminen ohjaa ihmisen itsekkäästä toiminnasta epäitsekkääseen. Kun olemme koherentissa tilassa pystymme aistimaan muutakin kuin sanallista viestintää- näin vältymme ikäviltä väärinkäsityksiltä, jotka johtuivat vain huonosti nukutusta yöstä tai liian kiireisistä työpäivistä. He uskaltavat ajatella ns boksin ulkopuolelta, ja etsiä uudenlaisia tapoja tuntea, ajatella ja toimia.

He oivaltavat että onnellisuus ei ole meidän ulkopuolella oleva asia, vaan mitä paremmin me tunnemme itsemme sitä merkityksellisempänä koemme elämämme.
He haluavat että heidän päivänsä rakentuvat omien moraalisten päätösten mukaan, he haluavat hallita aikaansa- ei toisinpäin. Sillä se kuka hallitsee ajankäyttösi- hallitsee sinua
Elämämme on niin täynnä erilaisia tavoitteita että olemme siinä sivussa kadottaneet kyvyn nauttia elämästä sen kaikilla aisteilla.
Jotta me pääsemme takaisin siihen tilaan jossa on tilaa ajatella ja tuntea, meidän on karsittava elämästämme ylimääräiseksi jääneet asiat. Tässä kohden auttaa vahva sisäinen ohjaus- jota intuitioksikin kutsutaan- se ohjaa sinut sen äärelle joka sisimmissäsi olet.

Matka voi tuntua pelottavalle, mutta ei hätää ohjaan sinua lempeästi kohti sitä joksi olet syntynyt tähän elämään!


Joskus oli aika, eikä siitä ole kovin kauaa, kun emme eläneet taukoamattomasti tikittävän viisarin määräysvallassa. Aikaa ei voi hallita, ja yrityksemme hallita tähtien rytmiä päätyi siihen, että aika hallitsee meitä.

Ota yhteyttä johanna@johannapelkonen.fi